• en_GB english
  • de_DE german

Prishöjning 20190601

2019-05-07

En svag svensk krona gör att vi numera handlar med USA på valutakurs runt 9.30-9.50 SEK. Den förväntade återgången kom aldrig och vi behöver därför kompensera våra priser fullt ut med en 10% höjning.

Nytt Kvm & Lpm pris fr.o.m. 20190601 är 1260 SEK + moms (1575 SEK inkl. moms).
Aktuella offerter gäller enl. angiven giltighetstid.