• en_GB english
  • de_DE german

Ökade råvarukostnader och hög dollarkurs

2022-01-04

Pga ökade råvarukostnader, hög dollarkurs och framförallt kraftigt ökade transportkostnader justerar vi våra priser. Nytt pris fr.o.m 2022-01-01 är 1430:-/kvm & lpm + moms och frakt (1790:-/kvm & lpm inkl. moms)