Inspiration

Vi har under årens lopp samlat på oss inspirerande bilder från hela världen, där sten har använts i någon form. Observera att alla bilder inte är med vår egen fasadsten, här förekommer både natursten och gamla renoverade miljöer. Men vi kan med all säkerhet erbjuda en sten som ger samma eller snarlikt utseende. Se 100-tals stenmiljöer och upptäck att stenåldern faktiskt är här igen!
Fasader

216 Bilder

Husgrund

14 Bilder

Trädgård

9 Bilder

Växthus

10 Bilder

Eldstäder

38 Bilder

Fondväggar

66 Bilder

Vinkällare

9 Bilder

Offentlig miljö

79 Bilder

Prefab

8 Bilder